ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็นไมเกรน

ผู้เคยเป็นไมเกรน

ผู้มีปัญหาไมเกรน และต่อมทอนซิลอักเสบ คุณชลากรณ์ วระน้อย

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาไมเกรน ปวดประจำเดือน และเอ็นข้อมืออักเสบ คุณสมบัติ จันทร์เห็ม

ผู้มีปัญหาไมเกรน มือเท้าชา และออฟฟิศ ซินโดรม คุณศศิมาวรรณ์ เวชศิลป์

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน