ภูมิสมดุล
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา CEO APCO

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การดูแลรักษาโรคใช้การรับประทานยาสำหรับอาการที่ไม่รุนแรง ใช้เคมีบำบัดการฉายรังสี และการผ่าตัดสำหรับอาการที่รุนแรง วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ บางครั้ง
ก็ได้ผล บางครั้งนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของสารสังเคราะห์และอาการข้างเคียงของวิธีการรักษาด้วย

หากย้อนหลังกลับไป 2,500 ปี Hippocrates ปราชญ์ชาวกรีก เคยกล่าวไว้ว่า “Let food be thy medicine – ให้อาหารเป็นยาของท่าน” ความรู้ในปัจจุบันทำให้เข้าใจได้ว่า พื้นฐานของคำกล่าวนี้มาจากผลของสารอาหารที่มีต่อการทำหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเอง

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักภูมิคุ้มกันวิทยาเริ่มใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวในการดูแลสุขภาพโดยการศึกษาอย่างลึกซึ้งว่าเม็ดเลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างให้ 2 หมื่นล้าน ถึง 5 หมื่นห้าพันล้านเม็ด หลั่งสารใดให้ทำหน้าที่ใดต่อร่างกายและได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเกิดเป็นศาสตร์ของ “ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)”

ปรัชญาของ Hippocrates และความรู้เชิงภูมิคุ้มกันวิทยา ทำให้คณะนักวิจัยเชื่อว่า หากมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าองค์ประกอบของพืชแต่ละชนิดทำหน้าที่อย่างใด และวิธีการใดสามารถสกัดองค์ประกอบแต่ละชนิดมาใช้เป็นประโยชน์ได้ ย่อมจะนำไปสู่การผสมองค์ประกอบอาหารเหล่านี้ ให้ร่วมผสานกันทำหน้าที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ( BIM : Balancing IMmunity ) จนเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพได้

คณะนักวิจัยมีความมั่นใจว่า การใช้สารอาหารในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ แล้วยังจะสามารถเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างครบถ้วน แม้จะเป็นอาการที่รุนแรงที่รักษาไม่ได้อย่างสะดวกด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน

นับตั้งแต่ การนำนวัตกรรม Operation BIM เผยแพร่ให้กับผู้บริโภคเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ความนิยมของนวัตกรรมได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บริโภคที่ใช้นวัตกรรมนี้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจากอาการผิดปกติต่างๆของร่างกายแล้วบอกเล่าต่อๆ กันไป ปัจจุบันความนิยมของนวัตกรรม นอกจากจะแพร่ขยายในประเทศไทยแล้วยังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในต่างประเทศ ทำให้นวัตกรรม Operation BIM กลายเป็นงานวิจัยที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลก สร้างสุขภาพดีให้กับมนุษยชาติแล้ว ยังนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อีกด้วย

แม้ว่านวัตกรรม Operation BIM จะมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว คณะนักวิจัยก็ยังคงดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นวัตกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสะดวกด้วยการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป