ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็นริดสีดวงทวาร

ผู้เคยเป็นริดสีดวงทวาร

ผู้มีปัญหาไมเกรน และริดสีดวงทวาร คุณเอ็มอร ตองกลิ่น

ผู้เคยมีปัญหาริดสีดวงทวาร คุณณัฐนิชาพร  แก้วบริสุทธิ์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร และข้อเข่าเสื่อม คุณพัฒนา  ศรีวะรมย์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร ส้นเท้าและข้ออักเสบ คุณสิริพร ศรีคำภา

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงจมูก คุณธันยนันท์ วงศ์ศิริอรุณ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร คุณจันทะ ยิ้งมี

ผู้มีปัญหาไมเกรน มือเท้าชา และออฟฟิศ ซินโดรม คุณศศิมาวรรณ์ เวชศิลป์