ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็นเก๊าท์

ผู้เคยเป็นเก๊าท์

คุณจำเนียร ชำนิเขตกิจ ผู้มีปัญหาปลายประสาทขาอักเสบ และกรดไหลย้อน และคุณพยุงศักดิ์ ศรีคำภา ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเก๊าท์

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเก๊าท์

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเก๊าท์

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเก๊าท์