ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็น กระเพาะ

ผู้เคยเป็น กระเพาะ

ผู้มีปัญหากระเพาะ และลำไส้อักเสบ คุณอมิตา ขาวสาระ

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน คุณนิรามัย ไชยวรรณา

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ และไมเกรน คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข