ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็นเบาหวาน

ผู้เคยเป็นเบาหวาน

คุณอนนท์ ไชยราช ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณเจียมใจ วารายานนท์ บุตรสาวผู้ดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสุจินดา สายแสงทอง คุณแม่ผู้มีปัญหาเบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณกาญจนา ฤทธิ์เต็ม ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสอาด ภักดีการ ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณธีรชัย ขนอม ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณเกรียงไกร ไม้เกตุ ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน จนเกือบถูกตัดข้อเท้า

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณจิราทิพย์ ร่มละมูลพูลผล ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสมบูรณ์ ชมแสงแก้ว ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณจิดาพา ศรีระบาย ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณวันทนีย์ ธรรมจำรัส ผู้ดูแลแม่ที่เป็นเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณธนกร โพธีโต ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณนับสาฮนิง บินมูด ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน เกือบจะถูกตัดขาทิ้ง

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน