ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็นความเสื่อมของดวงตา

ผู้เคยเป็นความเสื่อมของดวงตา

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้เคยมีปัญหาริดสีดวงทวาร คุณณัฐนิชาพร  แก้วบริสุทธิ์

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม คุณกนกพร ศรีจันทร์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร ส้นเท้าและข้ออักเสบ คุณสิริพร ศรีคำภา

ผู้เคยเป็นปัญหา น้ำวุ้นตาเสื่อม คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้เคยมีปัญหาริดสีดวงทวาร คุณณัฐนิชาพร  แก้วบริสุทธิ์