เคยตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมากว่า 30 ปี ต่อมามีปัญหามะเร็งเต้านมระยะที่ 2 แต่ไม่สามารถรับการดูแลจนจบขั้นกระบวนการได้ จึงได้ตัดสินใจใช้งานวิจัย APCO หลังใช้สักระยะผลตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างดี เชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่เคยมีอยู่ในตัวนอกจากหายไปแล้ว ยังพบภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบด้วย