คุณทองหล่อ ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง