คุณนิพิฐนันท์ ไตรฤทธิ์กรณ์ อายุ 74 ปี (2562) ผู้เคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 4

ข้อมูลของผู้ใช้นวัตกรรมบำบัดมะเร็ง ด้วยการกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต ดังนี้

ระหว่างการรักษาตามวิธีการมาตรฐานพบว่าปัญหามะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 4 ยังไม่ดีขึ้น ซ้ำยังเกิดการกลายสภาพลุกลามไปส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวบริเวณอวัยวะเพศ แก้ม หน้าอก และแขน จึงตั้งใจจะไปร่ำลาเพื่อนร่วมรุ่นเป็นครั้งสุดท้าย ต่อมา คุณธงชัย ล่ำซ่ำ ได้ดูแล ให้ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ของ ศ.ดร.พิเชษฐ์ เพื่อดูแลปัญหามะเร็งเม็ดเลือดขาว หลังใช้เพียง 3 เดือนครึ่งผลการตรวจระบุว่าไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดแล้ว ซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจซ้ำ ด้วยการอัลตร้าซาวน์ เอกซ์เรย์ปอด และตรวจต่อมน้ำเหลืองทั้งตัวก็ไม่พบ แพทย์จึงระบุว่าหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้ว ปัจจุบันไม่มีปัญหามะเร็งเม็ดเลือดขาว และมีสุขภาพแข็งแรงที่แข็งแรงเหมือนคนปกติ