คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม คุณแม่ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกและบุตรสาวผู้ดูแล

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง