น้ำมังคุด APCOessence1

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัย Operation BIM ควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานทุกครั้งของการผลิตและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยใช้พื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมจากการวิจัยสารองค์ประกอบของมังคุดมาร่วม 30 ปี

น้ำมังคุด APCOessence ไม่มีส่วนประกอบของเปลือกมังคุดเลยเพราะเปลือกมังคุดมีองค์ประกอบที่เป็นแทนนินในสัดส่วนสูงมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อตับ ต่อไต หากมีการบริโภคอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำมังคุด APCOessence คือเนื้อ และเมล็ดเท่านั้นและมีปริมาณมาตรฐานขององค์ประกอบที่นอกจากจะทำให้ผิวพรรณละเอียดอ่อน สดใสได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีปริมาณมาตรฐานขององค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

  1. สาร GM13-12 ซึ่งเป็นสารสรรพคุณสูงสุดที่คณะนักวิจัยสกัดได้จากมังคุด มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบ ต่อต้านอนุมูลอิสระ และระงับการขยายตัวและฆ่าเซลมะเร็งได้ด้วยประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับยาที่ใช้ในเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (5-FU) มีความปลอดภัยสูงปราศจากผลข้างเคียงแม้ใช้ต่อเนื่องในระยะยาว
  2. สาร α-Hydroxy acids ซึ่งสามารถดักจับธาตุเหล็กไว้ทำให้เซลมะเร็งไม่สามารถนำไปใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตให้เร็วกว่าเซลปกติในร่างกาย13
  3. สาร α-Hydroxycitric acid ซึ่งสามารถระงับการสร้างไขมันที่เซลมะเร็งต้องใช้ในการสร้างเยื่อบุผนังเซล ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้14 ในเงื่อนไขที่พร่องไขมันนี้ เซลมะเร็งจะกลับกลายเป็นเซลปกติในร่างกาย
  4. สาร Polysaccharides ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งได้ และมีปริมาณสูงกว่า 4% มากกว่าที่มีในน้ำมังคุดอื่นๆ กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตทำให้ น้ำมังคุด APCOessence มีรสชาติอร่อยโดยไม่ต้องเติมน้ำตาล สี กลิ่น และ รสและมีการฆ่าเชื้อจนทำให้น้ำมังคุด APCOessence ไม่มีเชื้อรา แบคทีเรียและ ไวรัส เหลืออยู่เลย

จากการทดสอบเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาในอาสาสมัคร น้ำมังคุด APCOessence วันละ 300 มล. ต่อเนื่อง 15 วัน สามารถทำให้เม็ดเลือดขาวลดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ (TNF-α, 18% : IFN 17%: IL1 23%: IL6 45%: IL17 52%) แล้วแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ทุกอาการ เช่น ภูมิแพ้อากาศ
กระเพาะ / ลำไส้อักเสบ กรดไหลย้อน ข้อ – เข่าเสื่อม SLE ผดผื่นคัน และถนอมดวงตาจากวุ้นตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน สายตายาว ม่านตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อมในขณะเดียวกันทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มการหลั่งสารที่ต่อต้านเชื้อโรคและเซลมะเร็ง (IL9 48%)15 และสารที่ทั้งกำจัดมะเร็งและป้องกันอันตรายจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก (IL18 50%)16-17

Reference:
1. ชื่อที่ APCO ตั้งขึ้นเพื่อหมายถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยในโครงการร่วมระหว่าง APCO และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าของมังคุดของชาวสวนในช่วงเวลาที่ราคามังคุดตกต่ำในปี 2551 APCOessence ไม่ใช่ชื่อเครื่องหมายการค้า แต่สูตร APCOessence ได้นำไปใช้ในการผลิตน้ำมังคุดหลายเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องดื่มจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

2. www.operationbim.com
3. J. Nat.Prod. 1987 May-June 50(3) 474-8
4. J. Sci. Soc. Thailand, 12(1986) 239-242.
5. Free Radic Res. 2000 Nov;33(5):643-59.
6. Planta Med. 1996 Aug;62(4):381-2
7. Free Radic Res. 1995 Aug;23(2):175-84.
8. J Pharmacol Sci. 2004 May;95(1):33-40.
9. J Med Assoc Thai. 1997 Sep;80 Suppl 1:S149-54.
10. Chem Pharm Bull(Tokyo) 2003 Jul; 51(7):857-9.

11. M.Sc. in Pharmacology Thesis, Chiang Mai University 1998. (Ajchara Chaikaeo)
12. M.Sc. in Organic Chemistry Thesis, Prince of Songkla University 1985.
(Wilawan Mahabusarakam)
13. Eur J Cancer Prev. 1996 Feb; 5(1) : 19-3, ejtcm.com/2011/03/18/iron and cancer-2
14. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22339355.
15. The Journal pf Clinical Investigation, Vol.122,No 11, Nov.2012,P4160-4168.
16. The Chinese-German Journal of Clinical Oncology March 2010,Vol.9, Issue 3,
pp142-144
17. Science Translational Medicine 02 April 2014 : 230RA44.