ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 3 (ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่ปีกมดลูกข้างซ้าย)

ช่วงที่ 2 : คุณธณพงษ์ มีทอง ผู้ดูแลปัญหากระดูกผิดรูปกดทับเส้นประสาท ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 2 (เบาหวาน และผื่นแพ้คัน)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 9

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่หน้าอก)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาเบาหวาน และข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล