ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 4 และครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (เบาหวาน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 1 (มะเร็งหลังโพรงจมูก และข้ออักเสบรูมาตอยด์)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 4 (ผื่นแพ้คัน กระเพาะ ก้อนเนื้อที่หน้าอก ภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 10