ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (กรดไหลย้อน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 : วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 1 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 2 (พังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค ข้อเข่าเสื่อม ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 11

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม กรดไหลย้อน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพกระเพาะ และกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง