ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ที่นิ้วมือ ต้อลม ภูมิแพ้ กระเพาะ และไมเกรน)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาซีสที่ทรวงอก ไมเกรน และผื่นแพ้ ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 4 (ซีสต์ที่ใต้แขน ปวดข้อเข่า ซีสต์ที่เต้านม หมอนรองกระดูก และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 4

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 3 (ข้อเข่า ไมเกรน และกรดไหลย้อน)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 3