ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 4 (เบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 6

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ ข้ออักเสบจากเก๊าท์ และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหามะเร็งปากมดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ และต่อมลูกหมาก)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 5