ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 1 (ภูมิแพ้ ปลายประสาทอักเสบ กรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาเบาหวาน ริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 54 ตอนที่ 4 (เนื้องอกที่มดลูก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 8