ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 4 (ภูมิแพ้ กลุ่มเสี่ยง SLE ไมเกรน ปวดประจำเดือน และเอ็นข้อมืออักเสบ)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหาภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 2 (กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ข้อเข่า ปีกมดลูกอักเสบ และหมอนรองกระดูกทับเส้น)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหาข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง