คุณพัชรา  สุกใส

ผู้มีปัญหาไมเกรน ไฮโปไทรอยด์ และข้อเข่าเสื่อม 

 

คุณสตธัช  ษณาศานติวงศ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด และไฮเปอร์ไทรอยด์ 

 

คุณเตือนจิต  อาจพงษา

ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมไทรอยด์ 

 

คุณปุณยวีร์  รัตนเลิศนุรักษ์

ผู้มีปัญหาไทรอยด์เป็นพิษ