25 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมทางไกล China-Thai COVID-19 การป้องกันโรคปอดบวมและโปรโตคอลทางคลินิก การหารือเชิงวิชาการ APCO สำนักงานกรุงเทพ

ภาพบรรยายกาศ การประชุมหารือทางวิชาการ