คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 13

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 12

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 11

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพกระเพาะ และกรดไหลย้อน

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 10

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 9

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาภูมิแพ้อากาศ

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม

 

 บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 8

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 7