รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 5 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)