คุณชัยณรงค์

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน 14 ปี หลังใช้นวัตกรรม APCO
สูตรใหม่สะเก็ดเงิน

 

คุณอุไร สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน 

 

คุณมาโนช นิโรจน์

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน 

 

คุณจันทร์เพ็ญ บุสภาพ

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน