โดยมีข้อมูลล่าสุดของผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ Functional Cure แล้ว โดยไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสเลย บรรยายข้อมูลงานวิจัยโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM 

Functional Cure เป็นสภาวะที่ผู้ติดเชื้อ ลดเชื้อไวรัสจนตรวจไม่พบ และไม่กลับมาเพิ่มจำนวนใหม่ จนเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้อีก ซึ่งเป็นเป้าหมายการผลิตยาของอุตสาหกรรมยาทั่วโลก แต่จนบัดนี้ยังไม่มีบริษัทใดประสบผลสำเร็จเลย