สัมภาษณ์สด รายการ Hotline สายสุขภาพ “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็ง ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ออกอากาศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Nation ช่อง 22