ประมวลภาพงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 เรื่อง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็งจากพืชกินได้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2