ทั่วโลกพึ่งจะตื่นเต้นกับภูมิคุ้มกันบำบัด แต่ APCO ได้ใช้วิธีนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกว่า 1,000 ราย มาเกินกว่า 10 ปี