คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน

 

คุณศศิมาวรรณ์ เวชศิลป์

ผู้มีปัญหาไมเกรน มือเท้าชา และออฟฟิศ ซินโดรม

 

คุณสมบัติ จันทร์เห็ม

ผู้มีปัญหาไมเกรน ปวดประจำเดือน และเอ็นข้อมืออักเสบ

 

คุณชนิศา ใจดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน ริดสีดวงทวาร

 

คุณชลากรณ์ วระน้อย

ผู้มีปัญหาไมเกรน และต่อมทอนซิลอักเสบ

 

คุณบังอร พรรค์พิทักษ์

ผู้มีปัญหาไมเกรน

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน สัมภาษณ์ครั้งที่ 2

 

คุณพัชรา สุกใส

ผู้มีปัญหาไมเกรน ไฮโปไทรอยด์ และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณประไพศรี สติมั่น

ผู้มีปัญหาไมเกรน และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดดด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล (ครั้งที่ 2)

 

คุณวิริยา จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน สัมภาษณ์ครั้งที่ 1 

 

คุณสมบัติ จันทร์เห็ม

ผู้มีปัญหาไมเกรน ปวดประจำเดือน และเอ็นข้อมืออักเสบ

 

คุณสุวาสนา พันเต

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน พาหะไวรัสตับอักเสบบี และแผลช้ำที่หน้าอก

 

คุณกัลยกร ยลประเวส

ผู้มีปัญหาปวดประจำเดือน และไมเกรน