คุณสัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 

คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสมจิตต์ เกษรบัว

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ

 

คุณศศิวัลย์ ลำใย

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าอักเสบ และกล้ามเนื้ออักเสบ

 

คุณวิภา เกตสระ

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณประภา บุนนาค

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณธนพร จิตต์แผ้ว

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณจันทร์เพ็ญ สุขเกษม

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สมจิตต์  เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ

 

คุณประภา บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

สมบูรณ์  พุ่มศิริ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์จิตตานันท์ จรัสถิระรัตน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 

อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค