โรคอัลไซเมอร์

      เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึง ที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมขั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

      อาการเด่น คือ ความจำเสื่อมหรือหลงลืมส่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลืมทานยา ลืมปิดเตารีด ลืมชื่อคน หาของที่วางไว้ไม่พบ พูดหรือถามซ้ำๆจำคำตอบไม่ได้มีปัญหาในการพูดการใช้ศัพท์ต่างๆ เพราะคิดคำไม่ออก สติปัญญาและทักษะต่างๆ ลดลง มีอาการสับสน หงุดหงิดง่าย และก้าวร้าวอารมณ์แปรปรวน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

      โรคอัลไซเมอร์ มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์สื่อสารใรการควบคุมความรู้สึก และการตอบสนอง ที่สมองมีเกิดการอักเสบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท พบกลุ่มแผ่น (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติที่ถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ประสาทที่เสื่อม (Dystrophic neuritis) เรียกว่า Amyloid plaques ที่มีโปรตีน Bera-amyloid protein เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้พบเส้นใยฝอย (Fibril) ของโปรตีนที่พันรวมตัวกันผิดปกติ เรียกว่า Neurofibril lay tangles

      ปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกว่ามีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นและการอักเสบ cytokines มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ IL-1, IL-6, IL-14, TNF-a และ IFN-y การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารอักเสบ cytokines เหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF-A จึงเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

      คณะนักวิจับ Operation BIM ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง แลบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-a, IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง และได้พัฒนาน้ำมังคุดที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถลดกรหลั่งสาร IL-1, IL-6 และ IL-14 ด้วยประสิทธิภาพสูง

“การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ”