คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน

 

คุณนพรุจ ธนกฤตเดชาวงษ์

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อนด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณจำเนียร  ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาปลายประสาทขาอักเสบ และกรดไหลย้อน

 

คุณศิริชัย  แสนแก้ว

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

 

คุณธีราวัต อยู่มะเริง

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

 

คุณชญาดา รัชกฤต

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

 

คุณเฟื่องฟ้า หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณศริญญา แพ่งสภา

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

 

คุณธันยนันท์ หิรัญวรสิริ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณศิริกาญจน์ ปัฐวีวัฒนโชติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และกรดไหลย้อน

 

คุณธีรเดช ตรีบุรุษ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ข้ออักเสบจากเก๊าต์ และกรดไหลย้อน

 

คุณจำเนียร  ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาปลายประสาทขาอักเสบ และกรดไหลย้อน

 

คุณสุวิน  ประสิทธิ์เมือง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน

 

คุณโสภณ  หลายชูไทย

ผู้มีปัญหาแพ้อากาศ และกรดไหลย้อน

 

คุณเฟื่องฟ้า หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน