คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน

 

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ และไมเกรน สัมภาษณ์ครั้งที่ 2

 

คุณนิรามัย ไชยวรรณา

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน

 

คุณอมิตา ขาวสาระ

ผู้มีปัญหากระเพาะ และลำไส้อักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณณัฏฐภรณ์ แห้วดี

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน กระเพาะ และก้อนเนื้อที่หน้าอก

 

คุณศริญญา แพ่งสภา

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 

 

คุณหวาน คำพอน

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้

 

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

 

คุณสุวิน  ประสิทธิ์เมือง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน

 

คุณปริญดา  ทับเงิน

ผู้มีปัญหาทาลัสซีเมีย และกระเพาะอาหาร

 

คุณเพียร  คำเขื่อง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร ภูมิแพ้ กระดูกทับเส้น