รายการ เก๋ากับโจ๋ สุขสวยได้ทุกวัย ตอนที่ 14

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณกรพัฒน์ เกิดพันธุ์ (นนน) นักแสดง ตอนที่ 2 และนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมจากพืชธรรมชาติป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วยนวัตกรรม Operation BIM จะมาพูดถึง โครงการ APCO Life Fitness Challenge (HIV/AIDS)

 

รายการ เก๋ากับโจ๋ สุขสวยได้ทุกวัย (แบบเต็ม)

 

 

 

รายการ เก๋ากับโจ๋ สุขสวยได้ทุกวัย (เบรค 2)

 

   

ออกอากาศเมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22