ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณปรมัฎศ์ ชัยสุวรรณ (มัฎศ์) รองอันดับ 1 ดัชชี่บอยปี 2002 และนักแสดง ตอนที่ 2 และนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นพบสาร GM-1 จากมังคุดคนแรกของโลกที่พบว่าสารสกัดจากมังคุดช่วยลดความเสื่อมของข้อ-เข่า, ตา และลดปัญหาแพ้ภูมิตัวเอง

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณปรมัฎศ์ ชัยสุวรรณ (มัฎศ์) รองอันดับ 1 ดัชชี่บอยปี 2002 และนักแสดง และนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นพบสาร GM-1 จากมังคุดคนแรกของโลกที่พบว่าสารสกัดจากมังคุดช่วยในการบำรุงสุขภาพและทำให้ผิวสวย หน้าใส

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณกรพัฒน์ เกิดพันธุ์ (นนน) นักแสดง ตอนที่ 2 และนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมจากพืชธรรมชาติป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วยนวัตกรรม Operation BIM จะมาพูดถึง โครงการ APCO Life Fitness Challenge (HIV/AIDS)

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณกรพัฒน์ เกิดพันธุ์ (นนน) และ ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM มาร่วมพูดคุยเรื่อง "นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด"

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณณัฎฐพัฒน์ วัฒนะจิรกุล Mr.Working Men Thailand 2018 (Ambassador) และนักแสดง และ นักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมจากพืชธรรมชาติเพื่อช่วยผู้ที่มีภาวะความเสื่อมของดวงตา

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พบกับแขกรับเชิญ คุณณัฎฐพัฒน์ วัฒนะจิรกุล Mr.Working Men Thailand 2018 (Ambassador) และนักแสดง และ นักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมจากพืชธรรมชาติเพื่อช่วยผู้ที่มีภาวะเสื่อม (ข้อเข่า)