คุณอนนท์  ไชยราช

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณเจียมใจ  วารายานนท์

บุตรสาวผู้ดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวาน

 

คุณสุจินดา  สายแสงทอง

คุณแม่ผู้มีปัญหาเบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณกาญจนา  ฤทธิ์เต็ม

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณสอาด ภักดีการ

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณธีรชัย  ขนอม

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณเกรียงไกร  ไม้เกตุ

ผู้มีปัญหาเบาหวานจนเกือบถูกตัดข้อเท้า

 

คุณจิราทิพย์  ร่มละมูลพูลผล

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณสมบูรณ์  ชมแสงแก้ว

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณจิดาพา  ศรีระบาย

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณวันทนีย์  ธรรมจำรัส

ผู้ดูแลแม่ที่เป็นเบาหวาน

 

คุณธนกร โพธีโต

ผู้มีปัญหาเบาหวาน

 

คุณนับสาฮนิง  บินมูด

ผู้มีปัญหาเบาหวาน เกือบจะถูกตัดขาทิ้ง