คุณจันทร์เพ็ญ แจ้ชัยภูมิ

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน

 

คุณณัฏฐภรณ์ แห้วดี

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน กระเพาะ และก้อนเนื้อที่หน้าอก

 

คุณพรรดา จันดาวงษ์

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน 

 

คุณปิยะนันท์ เพ็งสกุล

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน

 

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณฐิติพร ฐิตะฐาน

ผู้มีปัญหาไมเกรน และผื่นแพ้

 

คุณสุวาสนา พันเต

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน พาหะไวรัสตับอักเสบบี และแผลช้ำที่หน้าอก

 

คุณแสงระวี เสี้ยวสกุล

ผู้มีปัญหาผิวหนังอักเสบ และผื่นแพ้ตามตัว 

 

คุณณัฐพงษ์ สุกใสกีรติกุล

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และผื่นแพ้ผิวหนัง 

 

คุณพิสมัย  ทาคำ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และผื่นลมพิษ

 

คุณฐิติพร ฐิตะฐาน

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน ค่าดัชนีบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและถุงน้ำดีสูง

 

คุณสุธัญดา  เอมเอก

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้

 

คุณพิมพ์นิภา อาศิรเลิศสิริ

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ หัด