คุณคำเพียร บันเทิงใจ

ผู้มีปัญหาพังผืดที่มดลูก

 

คุณยูนิต วงค์คำหาญ

ผู้มีปัญหาซีสที่เต้านม รังไข่ และกรดไหลย้อน

 

คุณทวีพร ศาลาวงศ์

ผู้มีปัญหาปวดประจำเดือน และซีสต์ที่ปีกมดลูกข้างซ้าย

 

คุณปราณี ศรีสุวรรณ

บุตรสาวผู้มีปัญหาปวดประจำเดือน และซีสต์ที่หน้าอก

 

คุณจิราภา บริสุทธิ์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูก

 

คุณศากุน ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่

 

คุณอัญชลี ขันทราษฎร์

ผู้มีปัญหาซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูก

 

คุณลดาวดี วนวิทย์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกด้านซ้าย/ช็อกโกแลตซีสที่มดลูกด้านขวา (ตอนที่ 2) 

 

คุณพรรณี ปิยะรัตน์

ผู้มีปัญหาช็อกโกแลตซีสที่ปีกมดลูก

 

คุณลดาวดี วนวิทย์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกด้านซ้าย/ช็อกโกแลตซีสที่มดลูกด้านขวา (ตอนที่ 1) 

 

คุณสากุน   ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่

 

คุณณัฐวรา  พงษ์ศรีกูร

ผู้มีปัญหาเนื้องอก และถุงน้ำที่มดลูก

 

คุณชนิดา  กล้วยน้ำ

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่มดลูกและกรดไหลย้อน

 

คุณกิ่งแก้ว หิรัญตระการ

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูก

 

คุณกัลยาณี เตชะวันโต

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ทรวงอก