จากผลการวิจัยในปัจจุบันเชื่อว่า การเกิดมะเร็งซ้ำน่าจะมาจากกลไกลต่อไปนี้  • เนื้อเยื่อรอบข้างมะเร็ง เหนี่ยวนำ
    (tumor microenvironment)


แนวคิดนี้เชื่อว่า บริเวณที่เคยเป็นมะเร็งนั้น เซลล์มะเร็งจะหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบไปเหนี่ยวนำให้เนื้อรอบรอบๆเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวเองให้เอื้อต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง ดังนั้นหากการรักษามะเร็งครั้งนั้น นำเนื้อเยื่อรอบข้างออกไม่หมด ประกอบกับผู้ป่วยมีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันไม่ดี ก็อาจเกิดเป็นซ้ำได้อีก

  • บริเวณนั้นเคยได้รับสารก่อมะเร็ง (field cancerization)


แนวคิดนี้เชื่อว่า บริเวณที่ได้รับสารก่อมะเร็งมักเป็นบริเวณกว้าง เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะสัมผัสเนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมด การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะสัมผัสเนื้อเยื่อปากทั้งหมด นอกจากบริเวณที่รับสัมผัสทั้งหมดนั้นมีเซลล์ที่เริ่มผิดปกติอยู่แล้ว หากได้รับหรือรับสัมผัสสารก่อมะเร็งเพิ่มเติม ก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้อีก เหตุการณ์แบบนี้พบได้บ่อยในโรคมะเร็งช่องปากซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงสุดถึงร้อยละ 30 หรือราว 1 ใน 3ผู้ป่วยที่เคยดื่มสุราจัด หลังเข้ารักษามะเร็งจนหายแล้ว ก็กลับไปดื่มอีก สุดท้ายมะเร็งก็อาจกลับมาอีกในช่วง 1-3 ปี โดยอาจไม่ได้เกิดตำแหน่งเดิม แต่ย้ายไปบริเวณใกล้ๆเดิม เช่น เคยเป็นมะเร็งที่ลิ้นก็ย้ายมาเป็นมะเร็งที่กระพุ้งแก้ม เพราะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมด ต่างได้รับสัมผัสจากแอลกอฮอล์นั่นเอง


ผู้ป่วยที่เคยรักษามาเร็งจนหายแล้ว และไม่อยากกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังรักษาหายแล้วควรเริ่มดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะสิ่งเหล่านี้ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ หากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้ว ก็เป็นอีกแนวทางที่จะลดโอกาสเกิดมะเร็งซ้ำอีกได้


ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ใช้ Cell T พิฆาตเข้าประชิดกับเซลล์มะเร็ง เจาะรูบนเซลล์มะเร็งแล้วก็พ่นสาร Granzymes ที่ย่อยสลายโปรตีน

วิธีเลือกรับประทานให้ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตและไม่กลับเป็นมะเร็งซ้ำ
LIFE STYLE

งานวิจัยมากมายสรุปได้ว่า การเลือกรับประทานอาหารมีผลต่อการดำเนินของโรคมะเร็ง มีผลต่อความเสี่ยงกลับเป็นมะเร็งซ้ำ และการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยหลังรักษา

คุณนิพิฐนันท์ ไตรฤทธิ์กรณ์ อายุ 74 ปี 2562 ผู้เคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 4 ข้อมูลของผู้ใช้นวัตกรรมบำบัดมะเร็ง ด้วยการกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต ดังนี้

หม่อมราชวงศ์ อนุพันธุ์พงษ์ จักรพันธุ์ สถาปนิก ที่ปกติมีสุขภาพที่ดีมาตลอด แต่กลับมาพบว่าท่านเองกลายเป็นเนื้อร้ายเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน
เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.