bim friend

โครงการ BIM FRIENDS เพื่อนแนะนำเพื่อนดูแลสุขภาพ

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ APCO อยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลสุขภาพ (BIM FRIENDS) เป็นโครงการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ APCO อยู่แล้ว และเห็นผลต่อการดูแลสุขภาพเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักมาใช้ด้วย เพื่อจะมีสุขภาพดีไปด้วยกัน ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ BIM FRIENDS ได้

โดยมีรายละเอียดดังนี้BIM FRIEND


  1. 1. ท่านสามารถแนะนำเพื่อนให้ได้รับส่วนลดทันที 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก และท่านเองจะได้รับเงินสมนาคุณจำนวนเท่ากัน โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษซื้อผลิตภัณฑ์ ตามรายการสินค้าในข้อ 6. (สำหรับตัวเอง) ด้วยส่วนลด 10% ตลอดโครงการ

BIM FRIEND


2. ท่านสามารถแนะนำเพื่อนให้ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วได้รับส่วนลดหลายคน โดยท่านจะได้รับค่าสมนาคุณ 10% ของยอดที่เพื่อนทุกคนซื้อรวมกันในแต่ละเดือนBIM FRIEND


  1. 3. เพื่อนที่ท่านแนะนำ สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนลด 10% อย่างต่อเนื่อง และท่านก็จะได้รับเงินสมนาคุณ 10% ทุกครั้ง

BIM FRIEND


4. เพื่อนที่ท่านแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการแนะนำผู้อื่นให้ได้รับส่วนลด 10% และได้รับค่าสมนาคุณในเงื่อนไขเดียวกับท่าน

5. โครงการนี้เป็นโครงการโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563  หากได้รับการตอบรับที่ดี อาจจะขยายเวลาต่อไปอีกตามความเหมาะสม

6. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดให้มีส่วนลดในโครงการนี้ คือ


  • Mylife
  • BIM A
  • BIM C
  • BIM D
  • BIM E
  • BIM L
  • และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน GS


จากโครงการนี้ บริษัทฯ หวังว่าจะช่วยให้ท่านและเพื่อนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ LINE ID: @bim100callcenter หรือ ติดต่อได้ที่หมายเลข 1154 และ (02) 646-4800 ในเวลา 09.00-18.00 น.

** สำหรับท่านที่ต้องการใช้โครงการนี้เพื่อสร้างธุรกิจ สอบถามรายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขข้างต้น

คณะนักวิจัย Operation BIM และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของท่านและเพื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนจากนวัตกรรมไทยซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยความปรารถนาดี

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIMเกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.