รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 2 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันที่ 5 และ 18 เมษายน 2558 เวลา 14.30 - 14.45 น. ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

 

 

 

รายการ Better Being By BIM ตอนที่ 1 ( ปัญหาภูมิแพ้ )

ออกอากาศ วันที่ 2 และ 17 เมษายน 2558 ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Bluesky)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 - 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-14.45 น.