ภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับการดูแล หลอดอาหารอักเสบ และกรดไหลย้อน