เพิ่มความยาว Telomere ซ่อมแซมสุขภาพให้กลับสู่ปกติและทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น


BIM100

Telomere คืออะไร?

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์

telomere

ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่

telomere

ที่ปลายของโครโมโซมก็คือเทโลเมีย มีหน้าที่ปกป้อง DNA

ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมีย

telomere
telomere
telomere

เมื่อเทโลเมียสั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุดซึ่งทำให้อายุสั้นลงนั่นเอง

telomere

enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของ Telomere ได้ เมื่อ Telomere ยาวขึ้น จะทำให้ย้อนวัยขึ้น

หากในร่างกายมีเซลล์มะเร็ง หรือเซลล์ที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง การต่อความยาวของ telomere จะทำให้เซลล์มะเร็งไม่เสื่อมง่ายหรือแข็งแรงขึ้น

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO สามารถกระตุ้นเซลล์ T พิฆาตเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยประสิทธิภาพสูงและต่อความยาวของ telomere ได้ด้วยจะทำให้มีการย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยเพราะเซลล์มะเร็งจะถูกกำจัดก่อน

ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ APCO

การศึกษาการเพิ่มความยาวของ Telomere โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล

อาสาสมัคร 10 ราย ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ใน 4 สัปดาห์แรก ใช้เช้า 2 แคปซูล เย็น 2 แคปซูล
ใน 4 สัปดาห์ต่อมา ใช้เช้า 3 แคปซูล เย็น 3 แคปซูล

Test volunteers for telomere change

Test volunteers for telomere change


Glucose level

Glucose level

ทุกรายสามารถควบคุมระดับกลูโคสให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

Systolic blood pressure

Systolic blood pressure

Diastolic blood pressure

Diastolic blood pressure
Telomere increased

Telomere increased in 8 from 10, decreased in 2(1F, 8F)from 10 but started to improve after 4 Wks


ตามธรรมชาติ telomere สั้นลงเฉลี่ย 12 base pairs / 4 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ APCO ทำให้ telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย +49 base pairs / 4 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ APCO ทำให้ telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย +408 base pairs / 8 สัปดาห์ มากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด 2-3 เท่า


ปรึกษาการใช้นวัตกรรม