สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศให้ APCOcap เป็นนวัตกรรมของชาติไทย สำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558

EPSON MFP image