คุณสอน พลึกรุ่งโรจน์

ผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้

 

คุณศุลีพร เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน

 

คุณแพรวพรรณ ทองก้อน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบ

 

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณอำพันธ์ โตประเสริฐ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณสุธิดา สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน

 

คุณพริมา สุขสอาด

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 

คุณอนุกูล เหมะรัต

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และเส้นเลือดในสมองตีบ

 

คุณประไพศรี สติมั่น

ผู้มีปัญหาไมเกรน และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณแพรวพรรณ ทองก้อน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณวิมล ใจวงษา

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดดด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณสุนิสา วงส์เมืองแก่น

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้