Killer T Cell (เซลล์ T พิฆาต)


BIM100

ผู้นำการกระตุ้นเซลล์ T พิฆาตจากพืชกินได้


การกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วของเชื้อโรคทุกสายพันธุ์ ทำให้วัคซีนอาจพัฒนาตามไม่ทัน!

เชื้อกลายพันธุ์ โรคระบบทางเดินหายใจ

Killer T Cell เซลล์ T พิฆาต

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการ มีไข้ ไอแห้ง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ และเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าหนึ่งในอาการของผู้ติดเชื้อที่อาการไม่หนักมาก จะสูญเสียการรับรู้กลิ่น และรสชาด

เชื้อ ไข้หวัดใหญ่

Killer T Cell เซลล์ T พิฆาต

ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูก ลำคอ และปอด อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ตัวร้อนน้ำมูกไหล ไอหรือจาม แต่มีความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ ประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างสูง เป็น 1 ในโรคที่ควรเฝ้าระวังที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

เชื้อ ไข้เลือดออก

Killer T Cell เซลล์ T พิฆาต

ไข้เลือดออก ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็นโรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต


Killer T Cell ทำงานอย่างไร
Th17 Killer T Cell

Th17 ที่เรากระตุ้นขึ้นมาก็สามารถทำให้เม็ดเลือดขาวอีกตัวเรียกว่า เซลล์ T พิฆาต (Killer T Cell) จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

Th17 Killer T Cell

โดยสรุป Th17 เพิ่มภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุพื้นผิว ป้อมกันเซลล์ติดเชื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป

Killer T Cell สามารถ ปกป้องคุณจากสิ่งเหล่านี้ได้

เนื้อร้าย

เนื้อร้ายชนิดต่างๆ เช่น เนื้อร้ายเต้านม, เนื้อร้ายต่อมลูกหมาก, เนื้อร้ายที่ตับ, เนื้อร้ายที่ปอด, เนื้อร้ายที่ต่อมไทรอยด์, เนื้อร้ายที่ลำไส้, เนื้อร้ายที่ต่อมน้ำเหลือง, เม็ดเลือดขาวเป็นพิษ ฯลฯ โดยเฉพาะเนื้อร้ายทางพันธุกรรม

ไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ

กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส COVID-19, ไวรัสตับอักเสบ, เชื้อ HPV, เชื้อ EBV รวมทั้งเชื้อโรคที่มากับสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปPERSPECTIVE เปอร์-สเปกทีฟ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ นักวิจัยมังคุดรักษาโรคร้าย

รายการ Hotline สายสุขภาพ

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ด้วยเม็ดเลือดขาว "เซลล์ T พิฆาต"

สูตรจัดการเนื้อร้ายเนื้องอก คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มงานวิจัยมังคุดเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว โดยในปี 2527 ได้ร่วมทดสอบกับนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าสารจากมังคุดสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ด้วยประสิทธิภาพสูงมาก จึงได้ทำการศึกษาวิจัยต่อ ด้วยการนำสารจากมังคุดเสริมประสิทธิภาพกับสารจากพืชอื่น จนได้สูตรที่สามารถกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้น แล้วทดสอบร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ที่รับรองโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ได้และได้ใช้สูตรนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้อร้ายจนเป็นปกติ มาตั้งแต่ปี 2551 เกินกว่าพันรายแล้ว