โรคอัลไซเมอร์

      เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึง ที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมขั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

      อาการเด่น คือ ความจำเสื่อมหรือหลงลืมส่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลืมทานยา ลืมปิดเตารีด ลืมชื่อคน หาของที่วางไว้ไม่พบ พูดหรือถามซ้ำๆจำคำตอบไม่ได้มีปัญหาในการพูดการใช้ศัพท์ต่างๆ เพราะคิดคำไม่ออก สติปัญญาและทักษะต่างๆ ลดลง มีอาการสับสน หงุดหงิดง่าย และก้าวร้าวอารมณ์แปรปรวน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

      โรคอัลไซเมอร์ มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์สื่อสารใรการควบคุมความรู้สึก และการตอบสนอง ที่สมองมีเกิดการอักเสบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท พบกลุ่มแผ่น (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติที่ถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ประสาทที่เสื่อม (Dystrophic neuritis) เรียกว่า Amyloid plaques ที่มีโปรตีน Bera-amyloid protein เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้พบเส้นใยฝอย (Fibril) ของโปรตีนที่พันรวมตัวกันผิดปกติ เรียกว่า Neurofibril lay tangles

      ปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกว่ามีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นและการอักเสบ cytokines มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ IL-1, IL-6, IL-14, TNF-a และ IFN-y การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารอักเสบ cytokines เหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF-A จึงเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

      คณะนักวิจับ Operation BIM ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง แลบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-a, IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง และได้พัฒนาน้ำมังคุดที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถลดกรหลั่งสาร IL-1, IL-6 และ IL-14 ด้วยประสิทธิภาพสูง

"การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ"


BIM100 ภูมิสมดุล อัลไซเมอร์BIM Friends

เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.