มะเร็งต่อมลูกหมาก

         มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยร้ายที่ผู้ชายควรระวัง

           ก้อนเนื้อร้าย หรือที่รู้จักกันในเชื่อเรียกว่า “มะเร็ง” โรคร้ายที่ใครหลายคนไม่อยากพบเจอ เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัว และติดอันดับ 1 ใน 3 ของโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยนับหมื่นคนในแต่ละปี และมีโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยโรคมะเร็งนั้นเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกายโดยมีลักษณะหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น สี รูปร่าง ขนาด และการเติบโตที่รวดเร็วอย่างผิดปกติกระจายอยู่ตามอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย มีทั้งชนิดที่รักษาหาย และไม่สามารถรักษาให้หายได้

           มะเร็ง ขึ้นชื่อว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายตำแหน่งบนร่างกาย ได้แก่ สมอง โพรงจมูก หลอดอาหาร กล่องเสียง ปอด ตับ ไต กระดูกสันหลัง ผิวหนัง เม็ดเลือดขาว เต้านม ปากมดลูก ต่อมน้ำเหลือง ต่อมลูกหมาก และอวัยวะอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเซลล์มะเร็งบางชนิดนั้นหากได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด และฉายแสงบำบัด ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่โรคมะเร็งนั้นจะเปลี่ยนตำแหน่ง และลุกลามเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณอวัยวะรอบข้างที่มีการโดนเคมี หรือการฉายแสงบำบัด ซึ่งยากต่อการรักษา

           โดยมะเร็งชนิดที่พบในเพศหญิง และเพศชายมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งมะเร็งชนิดที่สามารถกระจาย และลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ มะเร็งบริเวณต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้ในเพศชาย โดยอาการเบื้องต้นผู้ป่วยสามารถสังเกตได้จากร่างกายที่มีความผิดปกติ เช่น ปัสสาวะลำบากขึ้น ราดเท้า และบ่อยขึ้นในแวลากลางคืน มีเลือดปนในขณะปัสสาวะ และหลังปัสสาวะจะมีอาการปวดเมื่อย ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการเบื้องต้นเท่านั้น ท่านใดที่เริ่มมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะหากช้าไปเซลล์มะเร็งอาจลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

         ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

           มะเร็งในเพศชาย บริเวณต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่เกิดจากต่อมไร้ท่อของเพศชายที่โตขึ้น และกระจายตัวอย่างผิดปกติ จนอุดตันหลอดปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะติดขัด อักเสบ และที่แย่ไปกว่านั้นมะเร็งชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนที่ใกล้เคียง และก่อให้เกิดมะเร็งในบริเวณนั้นได้ อาทิเช่น มะเร็งตับ ไต ปอด และกระดูก ซึ่งเซลล์มะเร็งจะเข้าไปทำลายอวัยวะ และเนื้อเยื่อบริเวณนั้น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งมะเร็งชนิดนี้นอกจากจะน่ากลัวแล้ว ยังรู้สึกได้ถึงความทรมาน เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับการตรวจพบในระยะลุกลาม มีโอกาสสูงมากที่จะเสียชีวิต ดังนั้นการดูแล และสังเกตร่างกายของตัวเองเป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญ

           ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งชนิดต่อมลูกหมากมีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเริ่มจากการสืบประวัติบุคคลภายในครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะหากคุณเป็นเพศชาย คุณอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เกิดจากกรรมพันธุ์ได้ และเมื่ออายุเริ่มขึ้นเลข 5 ในวัยกลางคน ควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี และคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งวิธีการรักษามะเร็งชนิดนี้สามารถเลือกรักษาได้หลากหลายวิธี ได้แก่

           1. การผ่าตัด

           การรักษามะเร็งชนิดนี้ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และผ่าตัดด้วยการส่องกล้องทางหน้าท้อง ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้เป็นการผ่าตัดเฉพาะส่วนต่อมลูกหมากที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง รวมไปถึงท่อน้ำเชื้อ และถุงพักน้ำเชื้อออกทั้งหมด การผ่าตัดทั้ง 2 รูปมีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน เนื่องจากการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องทางหน้าท้อง เป็นการผ่าตัดสมัยใหม่ ข้อดีคือสามารถช่วยลดขนาดของแผลให้มีขนาดเล็กลง เจ็บ และเสียเลือดน้อยลง ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า แต่แพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษในการผ่าตัดด้วยส่องกล้อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากเช่นกัน

           2. รังสีบำบัด

           การรักษาด้วยวิธีการทำรังสีบำบัดมีทั้งการฉายรังสี และฝังแร่ นั่นขึ้นอยู่กับระยะของโรค มีการแพร่กระจาย หรือไม่แพร่กระจาย ซึ่งการรักษาด้วยการใช้รังสีบำบัดนั้นสามารถควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามได้ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยการรักษาแบบใช้รังสีบำบัดช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการผ่าตัดได้ และที่ดีกว่าไปนั้นผู้ป่วยจะไม่มีแผล ไม่เสียเลือด แต่ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะอื่นแทรกซ้อน และเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบริเวณใกล้เคียงได้

           3. ภูมิคุ้มกันบำบัด

           เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการรักษาโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และมีการทดสอบใช้งานในผู้ป่วยจริง สามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิม โดยหนึ่งในงานวิจัยนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ ทาง คณะวิจัย Operation BIM ได้ทำการศึกษาร่วมกันมายาวนานกว่า 40 ปี และได้พบว่านวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้จริง และที่สำคัญหากทานควบคู่ไปกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด รังสีบำบัด นวัตกรรมนี้สามารถช่วยลดผลข้างเคียงของอาการต่าง ๆ จากการรักษาได้ อย่างเช่น คุณ นิโคลาส ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ได้เปิดใจกับทาง APCO และตัดสินใจลองใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด และได้ผลลัพธิ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ

        “ชีวิตใหม่” ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย

           คุณ นิโคลาส นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ได้เข้ารับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งบริเวณต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะลุกลาม มีค่า PSA (Prostate-Specific Antigen) สูงแบบผิดปกติ และค่อนข้างน่าตกใจมาก เพราะสูงถึงระดับ 90 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อคุณ นิโคลาส ได้ทราบจึงศึกษาหาข้อมูลในการรักษาตนเอง จึงได้รู้จักกับ APCO และนวัตกรรม BIM และได้ตัดสินใจทดลองใช้นวัตกรรมนี้ เนื่องจากเมื่อศึกษาแล้วพบว่านวัตกรรม BIM ปลอดภัย เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีงานวิจัยรองรับสามาราถเชื่อถือได้ จึงได้ทำการตัดสินใจสั่งซื้อนวัตกรรมมาลองทาน

           หลังจากการทานนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นระยะเวลา 2 เดือน กับอีก 2 สัปดาห์ คุณนิโคลาสได้เข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้ง และได้รับข่าวดี “ค่า PSA จากระดับสูงกว่า 90 ลดลงอยู่ที่ระดับ 3.73”

           ซึ่งนี่เป็นผลจากการดูแลสุขภาพ ควบคู่ไปกับการทานนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด เมื่อได้ผลลัพธิ์ที่ดีขึ้น คุณนิโคลาสจึงตัดสินใจใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดต่อไป เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นต่อไป

           จากผู้ชายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย คิดว่าตนเองจะไม่มีทางรอด ความรู้สึกแย่ และสุขภาพที่แย่ในวันนั้น ทำให้คุณนิโคลาสภูมิใจในการตัดสินใจของเขามากที่เลือกดูแลสุขภาพด้วยการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด จนทำให้มีสุขภาพที่ดี และจัดการกับมะเร็งตัวปัญหาได้อย่างสบายใจ จากการทานนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อคุณนิโคลาสเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้ง ค่า PSA ยังคงลดลงอยู่ที่ระดับ 2.8

           ไม่ว่าสุขภาพร่างกายของคุณจะแย่แค่ไหน ขอแค่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ ถึงแม้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณก็สามารถรักษา และจัดการกับปัญหาโรคร้ายนี้ได้ เช่นเดียวกันกับคุณนิโคลาส ที่สำคัญการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีการรักษาสมัยใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง ยิ่งสุขภาพดี ยิ่งมีอายุยืน

การเลือกทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่มีผลต่อเซลล์มะเร็งที่อยู่ในตัวผู้ป่วยมะเร็ง

ปี 2537 คุณหว่องรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งครั้งแรกคือเป็นที่ โพรงจมูก คุณหว่องเข้ารับการรักษาแบบผ่าตัด แต่ไม่ทำให้ดีขึ้น ทั้งยังเจ็บป่วยจากอาการหวัดอยู่ตลอดเวลา

ครั้งแรกที่ Mr.Nicholas ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก คุณหมอแจ้งว่าเป็นระยะลุกลามแล้ว ซึ่งตัวเลขค่า PSA ค่อนข้างน่าตกใจ คือสูงในระดับ 90 ขึ้นไปแล้ว

ความผิดปกติแรกที่ คุณวรินทร์พร พบกับปัญหาสุขภาพคือ คลำเจอก้อนเนื้อที่เต้านม นำไปสู่การเข้ากระบวนการตรวจด้วยวิธีแมมโมแกรม ผลคือ มีก้อนขนาด 3 ซม. 1 ก้อน และ ก้อนเล็กอีก 1 ก้อน ผลเจาะชิ้นเนื้อระบุว่าเป็น
BIM Friends

เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.