กระตุ้น Killer T cell
ความสำเร็จขั้นต้นในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส

         ข่าวใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 20 ที่ผ่านมา คือความสำเร็จขั้นต้น ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส ว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิด Killer T cell ได้ สำหรับคณะนักวิจัย Operation BIM แล้ว ‘การกระตุ้น Killer T cell’ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่คณะนักวิจัยได้ค้นพบวิธีกระตุ้นKiller T cell เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย ผ่านสูตรสารสกัดธรรมชาติพืช 5 ชนิด เรียกว่า สูตร “ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO” หรือ A.I. (APCO Immunotherapy) สูตรสารสกัดนี้ถูกนำมาใช้ในการช่วยดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ เช่น เนื้อร้าย เชื้อโรคทุกชนิด รวมทั้งไวรัส หรือผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก         สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ   APCO เมื่อใช้ดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเนื้อร้าย ร่วมกับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันคือ เคมีบำบัด ฉายแสง พบว่าผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมาก จากเคมี ฉายแสงและยังรู้สึกสดชื่นขึ้นเร็วหลังฉายแสง และ เมื่อใช้ดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้ว พบว่า ค่า CD4 เพิ่มขึ้นมาก ผู้ติดเชื้อมีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านลดลงมาก รู้สึกสดชื่นขึ้น หน้าตากลับมาสดใสอีกครั้งความสำคัญของ Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

         Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีในร่างกายอยู่แล้ว หน้าที่หลักของ Killer T cell จะทำหน้าที่คอยดักจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่ความพิเศษคือ ‘ประสิทธิภาพในการทำงาน ของ Killer T cell’ จะเปรียบเหมือน ‘หน่วย seal’ คือ ถูกฝึกมาเฉพาะทางเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายเซลล์เนื้อร้ายและเซลล์ติดเชื้อทุกชนิดให้หมดสิ้น ‘โดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติใดๆ’ จึงเป็นวิธีที่มีประสิธิภาพสูงและปลอดภัยมาก และการจากวิจัยของคณะวิจัย Operation BIM ยังพบอีกว่า สูตรภูมิคุ้มกันบำบัด โดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO สามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ได้ 2 เท่า และ 5 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 กลุ่มนี้เอง จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ Killer T cell ทำงานได้มากขึ้น

สถิติการเกิดเนื้อร้ายโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนจำนวนมาก

         จากสถิติทั่วโลกขณะนี้ ผู้ชาย 5 คน เป็นเนื้อร้าย 1 คน ผู้หญิง 6 คน เป็นเนื้อร้าย 1 คน ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเนื้อร้าย ชั่วโมงละ 8 คน ต้องยอมรับว่า ‘เนื้อร้าย’ เป็นโรคร้ายที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกมาหลายปี แต่จากข้อมูลต่างๆรอบตัวเราก็ยังมีข้อมูลหลายอย่างที่บอกว่า เนื้อร้าย ยังเป็นโรคร้ายที่ป้องกันได้ หากเราใส่ใจดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการเลือกรับประทานอาหาร และจากงานวิจัยของคณะวิจัย Operation BIM เป็นอีกข้อมูลที่บอกว่าหากเราใส่ใจสุขภาพดีและ ‘กระตุ้น Killer T cell’ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายได้การเพิ่มขึ้นของ เม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17

         ข้อมูลวิจัยยังบอกอีกว่าการเพิ่มมากขึ้นของเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ที่กระตุ้นการทำงานของ Killer T cell ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV โดยมี CD4 เพิ่มขึ้นมาก ในบางรายที่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ดีก็เข้าสู่ ‘ภาวะตรวจไม่พบเชื้อ’ แล้ว และยังช่วยผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ป่วยเอดส์ ระยะสุดท้ายให้รอดชีวิตพ้นจากการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสอีกด้วย         อีกคุณสมบัติของการเพิ่ม Th1 และ Th17 ได้มากขึ้นคือ เม็ดเลือดขาวสองกลุ่มนี้จะไปเพิ่มความสามารถในการป้องกันไวรัสไม่ให้ทะลุผ่านเยื่อบุผิวต่างๆในร่างกายได้ ทั้ง เยื่อบุผิวทางเดินหายใจ เยื่อบุทางเดินอาหาร โพรงจมูก ดวงตา และระบบสืบพันธุ์ นั่นหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวสองกลุ่มนี้ช่วยให้ร่างกายไม่ติดเชื้อโรคต่างๆจากภายนอกได้ง่าย พูดง่ายๆว่า “มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงดี” นั่นเอง อ่านเพิ่มเติมที่ : https://bim100.com/content/i20159023724105สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO ไปไกลถึงต่างชาติ

         สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO ได้ถูกส่งไปให้ทีมแพทย์และพยาบาลที่เมืองฝอซานประเทศจีนใช้ ซึ่งแพทย์พยาบาลกลุ่มนี้ได้ไปช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่น ช่วงที่มีโรคระบาดจากไวรัสก็พบว่าแพทย์พยาบาลที่ใช้ ‘ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO’ มีภูมิคุ้มกันและสุขภาพที่แข็งแรงดี และยังมีสาวชาวอเมริกันที่ใช้ได้สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคจากไวรัสพันธุ์ใหม่นี้ พบว่าเธอมียังสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วย เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bim100.com/content/i20158790474504เมื่อไวรัสน่าจะยังอยู่กับเราไปอีกยาวๆ(อาจต่อเนื่องทั้งปี 64 ด้วย) สิ่งที่ทำได้ในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันคือ ตั้งการ์ดอย่าตก

การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งทั่วโลกและในเมืองไทยเองน่าจะอยู่ไปอีกสักพัก จากช่วงต้นปี 64 ที่ผ่านมาเราอาจเห็นได้แล้วว่า ถึงแม้การระบาดจะดูสงบลงแล้ว แต่ก็กลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อ

ปัจจุบันการดูเเลผู้ป่วยที่เป็นเนื้อร้าย เริ่มใช้วิธีการที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายขึ้นมาจัดการ ตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา

Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1
BIM Friends

เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.