จากผลการวิจัยในปัจจุบันเชื่อว่า การเกิดมะเร็งซ้ำน่าจะมาจากกลไกลต่อไปนี้  • เนื้อเยื่อรอบข้างมะเร็ง เหนี่ยวนำ
    (tumor microenvironment)


แนวคิดนี้เชื่อว่า บริเวณที่เคยเป็นมะเร็งนั้น เซลล์มะเร็งจะหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบไปเหนี่ยวนำให้เนื้อรอบรอบๆเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวเองให้เอื้อต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง ดังนั้นหากการรักษามะเร็งครั้งนั้น นำเนื้อเยื่อรอบข้างออกไม่หมด ประกอบกับผู้ป่วยมีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันไม่ดี ก็อาจเกิดเป็นซ้ำได้อีก

  • บริเวณนั้นเคยได้รับสารก่อมะเร็ง (field cancerization)


แนวคิดนี้เชื่อว่า บริเวณที่ได้รับสารก่อมะเร็งมักเป็นบริเวณกว้าง เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะสัมผัสเนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมด การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะสัมผัสเนื้อเยื่อปากทั้งหมด นอกจากบริเวณที่รับสัมผัสทั้งหมดนั้นมีเซลล์ที่เริ่มผิดปกติอยู่แล้ว หากได้รับหรือรับสัมผัสสารก่อมะเร็งเพิ่มเติม ก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้อีก เหตุการณ์แบบนี้พบได้บ่อยในโรคมะเร็งช่องปากซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงสุดถึงร้อยละ 30 หรือราว 1 ใน 3ผู้ป่วยที่เคยดื่มสุราจัด หลังเข้ารักษามะเร็งจนหายแล้ว ก็กลับไปดื่มอีก สุดท้ายมะเร็งก็อาจกลับมาอีกในช่วง 1-3 ปี โดยอาจไม่ได้เกิดตำแหน่งเดิม แต่ย้ายไปบริเวณใกล้ๆเดิม เช่น เคยเป็นมะเร็งที่ลิ้นก็ย้ายมาเป็นมะเร็งที่กระพุ้งแก้ม เพราะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื้อเยื่อในช่องปากทั้งหมด ต่างได้รับสัมผัสจากแอลกอฮอล์นั่นเอง


ผู้ป่วยที่เคยรักษามาเร็งจนหายแล้ว และไม่อยากกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังรักษาหายแล้วควรเริ่มดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะสิ่งเหล่านี้ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ หากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้ว ก็เป็นอีกแนวทางที่จะลดโอกาสเกิดมะเร็งซ้ำอีกได้


ปี 2537 คุณหว่องรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งครั้งแรกคือเป็นที่ โพรงจมูก คุณหว่องเข้ารับการรักษาแบบผ่าตัด แต่ไม่ทำให้ดีขึ้น ทั้งยังเจ็บป่วยจากอาการหวัดอยู่ตลอดเวลา

ครั้งแรกที่ Mr.Nicholas ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก คุณหมอแจ้งว่าเป็นระยะลุกลามแล้ว ซึ่งตัวเลขค่า PSA ค่อนข้างน่าตกใจ คือสูงในระดับ 90 ขึ้นไปแล้ว

ความผิดปกติแรกที่ คุณวรินทร์พร พบกับปัญหาสุขภาพคือ คลำเจอก้อนเนื้อที่เต้านม นำไปสู่การเข้ากระบวนการตรวจด้วยวิธีแมมโมแกรม ผลคือ มีก้อนขนาด 3 ซม. 1 ก้อน และ ก้อนเล็กอีก 1 ก้อน ผลเจาะชิ้นเนื้อระบุว่าเป็น

ก้อนเนื้อร้าย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของมะเร็ง เป็นโรคที่ใครหลายคนเกรงกลัว ด้วยสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้ รวมไปจนถึงความทรมานในการต่อสู้และรักษามะเร็ง
BIM Friends

เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.